www.ebtechniekgroep.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Klachtenprocedure

E&B Techniekgroep streeft ernaar om elke dag waar te maken waarvoor we door onze opdrachtgever worden ingeschakeld, namelijk het aanleggen van kwalitatief hoogwaardige elektrotechnische voorzieningen met alle kennis en jarenlange ervaring in ons vakgebied.

In dat kader past ook een klachtenregeling, want waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen wij u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Klacht indienen
Meestal kunnen klachten tijdens een goed gesprek worden opgelost. Is uw klacht met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen. Dit kunt u doen via info@ebtechniekgroep.nl

Afwikkeling klacht
Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Er zal vervolgens met u contact worden opgenomen, u kunt om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure en u krijgt binnen 2 maanden schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht.

Het streven van E&B Techniekgroep is om de klacht in goed overleg met u te verhelpen. In bepaalde situaties kan het echter noodzakelijk zijn om de klacht voor te leggen aan een professionele onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan bij de geschillencommissie Installerende Bedrijven van Techniek Nederland.

Indien u een klacht heeft en ons dit laat weten, waarderen wij dat zeer. U helpt ons hiermee om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij ons uiterste best doen om herhaling van de betreffende klacht te voorkomen. E&B Techniekgroep zal zich inspannen om uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen te herstellen.