www.ebtechniekgroep.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

BLOG; uw groepenkast

BLOG; uw groepenkast

Werkzaamheden aan uw groepenkast
Wij krijgen regelmatig aanvragen voor het vervangen van een groepenkast om verschillende redenen. Mogelijk heeft u een verouderde stoppenkast, mogelijk gaat u verbouwen en dienen er aanpassingen gedaan te worden aan de groepen (uitbreiden). Een enkele keer krijgen wij ook de vraag welke werkzaamheden door zelf (of door een niet erkende installateur) gedaan mogen worden.
In deze blog willen wij daar wat meer over uitleggen.
In Nederland zijn er verschillende normen opgesteld waar een laagspanningsinstallatie aan moet voldoen. Dit zijn de zogenoemde NEN normen. De meest van toepassing zijnde normen zijn de NEN 1010 en de NEN 3140. Deze normen vloeien voort uit het Bouwbesluit. Woningen en gebouwen moeten voldoen aan de normen die van toepassing zijn. Onder andere bouwjaar en functie van het gebouw zijn hierin de factoren die van invloed zijn op de norm die geldt.
Eerst zullen we u wat meer uitleggen over de meterkast
Het elektrische gedeelte van de meterkast bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is alles vanaf de elektriciteitsmeter naar beneden (de elektriciteitsmeter is ook van de netbeheerder) is eigendom van uw netwerkbeheerder. Het tweede deel is alles van de elektriciteitsmeter naar boven. Zie afbeelding.

U mag niet zonder toestemming van de netbeheerder aan deel 1 komen. Dit geldt ook andersom, de netbeheerder mag niet zonder uw toestemming aan deel 2 komen.

Mag ik zelf zegels verbreken van de hoofdmeter?
Het antwoord op deze vraag is kort en duidelijk. Nee, dit mag niet.
Als er een aanpassing nodig is in de groepenkast, dan is het volgens de regelgeving verplicht om dit spanningsloos uit te voeren. Hiervoor moet de hoofdzekering worden uitgeschakeld. Om deze uit te kunnen schakelen moeten (meestal) de zegels worden verbroken.
Enkel een erkend installateur met de juiste papieren en erkenningen kan bij de netwerkbeheerder zegelrecht aanvragen waarna hij bevoegd is de zegels te verbreken en nieuwe zegels te plaatsen nadat de werkzaamheden zijn afgerond.
Wij raden met klem af om aanpassingen aan de groepenkast zelf (of door een handige kennis) te laten uitvoeren. De groepenkast is het hart van uw elektrotechnische installatie, indien er bij het aanpassen niet de correcte handelingen worden uitgevoerd, kan het zijn dat uw elektrische installatie niet meer goed werkt of zelfs brandgevaarlijk is. Uw verzekering zal in deze gevallen de schade die hieruit ontstaat ook niet vergoeden.

Ik heb net een huis gekocht en de zegels zijn verbroken.
Indien u uw huis net heeft gekocht en bij de aankoop niet heeft gezien dat de zegels zijn verbroken, kunt u contact opnemen met uw netbeheer en de situatie uitleggen. Let op, hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Twijfel over de veiligheid van uw elektrische installatie?
Weet u het niet zeker of uw installatie wel veilig is en wilt u een professionele controle over de status van uw installatie, dan kunt u contact opnemen met een erkende elektrotechnische installateur.
Een erkend installateur kan d.m.v. een visuele inspectie en een meetkundige inspectie (met gebruik van specialistisch gereedschap) de status en veiligheid van uw installatie bepalen.
Indien uw installatie voldoet aan de (voor uw installatie) geldende regelgeving, dan kan de installateur met zegelrecht, uw hoofdzekering van nieuwe zegels voorzien.

E&B Techniekgroep zal als erkend installateur met zegelrecht de hoofdzekering niet voorzien van een nieuwe zegel zonder:
- Zelf werkzaamheden aan uw groepenkast te hebben uitgevoerd óf
- Een inspectie van uw installatie hebben uitgevoerd.
Wij doen dit voor uw en onze veiligheid. Als erkend installateur zijn wij gedreven en verplicht om een installatie veilig en conform de regelgeving op te leveren. Indien wij geen werkzaamheden en/of inspectie uitvoeren, kunnen wij de status van uw installatie niet bepalen.

Wij zullen in dit geval geen zegels verstrekken omdat de zegels zijn voorzien van een codering die is verbonden aan onze firma.
De kosten voor een zogenoemde inspectie of keuring van een installatie is afhankelijk van de grootte van de installatie. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons.